Zaostření

Zaostření té zvláštní čočky

se promítalo ve stylu obrazu

svět mohl vypadat jako superhrdinovský comics

nebo jako hypermoderní válka,

jako pohled do vlastních vzpomínek

a jako jedna z mnoha forem ráje.